Digitaalisuus on selvästikin tullut jäädäkseen ja tuonut mukanaan myös monia uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Erilaiset digitaaliset oppimispelit o

Digitaalisuus on selvästikin tullut jäädäkseen ja tuonut mukanaan myös monia uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Erilaiset digitaaliset oppimispelit ovatkin oivallisia välineitä lapsen oppimisen tukemiseen, kunhan niitä käytetään kohtuudella ja ne valitaan oikein. Lue aihetta käsittelevät vinkkimme ja valitse lapsellesi hänen oppimistaan tukevia digitaalisia oppimispelejä, jotka voivat auttaa lasta oppimaan leikin ja pelaamisen varjolla vaikkapa matematiikkaa.

Digitaalisten oppimispelien etuja

Ensin on tärkeää muistaa, ettei paraskaan digitaalinen oppimispeli voi korvata opettajaa. Se voi kuitenkin auttaa sekä vanhempaa että opettajaa tarjoamaan lapselle tilaisuuden harjoitella asioita yhä uudestaan ja uudestaan. Oppimispeli on nimittäin opettaja, jonka pinna ei katkea, vaikka lapsi vastaisi 100 kertaa väärin samaan kysymykseen. Se jaksaa korjata lapsen tekemät virheet lukemattomia kertoja ja kannustaa lasta oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta.

Se voi myös auttaa opettajaa eriyttämään opetusta. Lahjakkaat oppilaat voivat saada pelin kautta lisätehtäviä, ja hieman hitaammin oppivat lisäharjoitusta. Jos oppimispeli sisältää seurantatyökalun, helpottaa peli myös oppilaiden kehittymisen ja osaamisen tason seuraamista. Lapsille hyvät digitaaliset oppimispelit toimivat motivaattoreina, jotka kannustavat harjoittelemaan ja tekevät oppimisesta mielekästä.

Miten valitsen hyvän digitaalisen oppimispelin?

Valitessasi lapsellesi digitaalista oppimispeliä, suosi mahdollisimman laadukkaita pelejä. Tarkista, mikä taho vastaa pelin pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Varmista, että peli sopii juuri sinun lapsellesi. Mieti, onko sen vaativuustaso sopiva – ei liian helppo eikä liian vaativa – ja vastaako se lapsesi ikätasoa ja kehitystä. Onko peli riittävän jännittävä, mutta ei kuitenkaan niin jännittävä, että sen pelaaminen voisi pelottaa lastasi? Sisältääkö peli riittävästi haasteita, mutta kuitenkin myös onnistumisen elämyksiä? Kiinnostaako pelin teema lastasi ja ovatko sen hahmot lasta kiinnostavia sekä helposti lähestyttäviä? Osaako lapsi käyttää digitaalista peliä yksin, vai tarvitseeko hän pelin käyttämiseen aikuisen apua? Jos lapsi ei vielä osaa lukea, sisältääkö peli automaattisen lukuominaisuuden? Näitä ja monia muita teemoja kannattaa pohtia vertaillessaan lapsille suunnattuja digitaalisia oppimispelejä.